All posts by admin

OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA DPS ORUNIA

Informacja o Wykonawcy usługi

 
Informacja o zakończeniu postępowania
Dotyczy: postępowania pod nazwą „ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA DPS ORUNIA”
 

Protokół z Pracy Komisji Przetargowej 

Dotyczy: postępowania pod nazwą „ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA DPS ORUNIA”

 

WEZWANIE WYKONAWCÓW DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 

ODWOŁANIE CATERMED
Dotyczy: postępowania pod nazwą „ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DPS ORUNIA”
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania pod nazwą „ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DPS ORUNIA”

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania pod nazwą „ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DPS ORUNIA”

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PLANUJE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania pod nazwą „ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DPS ORUNIA”.

 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI (PDF)
„ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DPS ORUNIA”

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PDF

Dotyczy postępowania pod nazwą: „ Świadczenie Usług Gastronomicznych DPS Orunia” dla Domu Pomocy Społecznej Orunia

ZAWIADOMIENIE PDF

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PDF

Dotyczy: postępowania pod nazwą „ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DPS
ORUNIA”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE PDF

Ogłoszenie o zmówieniu usługi.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

„ ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DPS ORUNIA”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Kontrole w DPS w 2015r

 

L.p Jednostka Kontrolująca Przedmiot kontroli Data kontroli
1 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola stanu sanitarno-higienicznego 22.01.2015r.
2 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Przestrzeganie przepisów BHP 25.05.2015r.
3 Sąd Rejonowy Gdańsk Południe Wydział Rodzinny i Nieletnich Warunki lokalowe i kadrowe, legalność pobytu, dokumentacja medyczna i socjalna, przestrzeganie praw osób przebywających, współpraca z opiekunami prawnymi i sądem za I półrocze 2014r. 02.06.2015r.
4 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola stanu sanitarno-higienicznego w filii Cieplewo 05.06.2015r.
5 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola pionu żywienia w filii Cieplewo 28.08.2015r.