Uchwała Nr LII/1794/06 Rady Miasta Gdańska

Uchwała Nr LII/1794/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku.

R_2006_04_01_1794