Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy:

 

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność na terenie Domu Pomocy Społecznej
w 2002 roku. Jest to placówka dzienna mająca na celu wsparcie i aktywizację dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie  ośrodek dysponuje 15 miejscami. Oddziaływania terapeutyczne koncentrują się na budowaniu i wspomaganiu samodzielności uczestników, a także na podnoszeniu ich kompetencji społecznych w codziennym funkcjonowaniu.
Każdy z uczestników posiada indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, za którego realizację odpowiadają terapeuci pierwszego kontaktu. Oddziaływania mają na celu poprawę funkcjonowania poznawczego i społecznego. W domu funkcjonują takie pracownie jak: pracownia plastyczna, edukacyjna, technik różnych, muzyczna, teatralna , kulinarna oraz sala ćwiczeń ruchowych w głównym budynku.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w placówce od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.

 

Procedura przyjęcia

Chęć uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy mogą zgłaszać osoby po 18 roku życia, zamieszkujące na terenie miasta Gdańsk. Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Osoby zainteresowane przyjęciem do Środowiskowego Domu Samopomocy w pierwszej kolejności powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do działu  ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Dyrekcyjna 5.