Uchwała Nr 1276 Rady Miasta Gdańska z dnia 2014-06-26

Uchwała Nr 1276 Rady Miasta Gdańska z dnia 2014-06-26 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku.

PDF