Zamówienia publiczne


Ogłoszenie

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PDF

Dotyczy postępowania pod nazwą: „ Świadczenie Usług Gastronomicznych DPS Orunia” dla Domu Pomocy Społecznej Orunia

 

 

ZAWIADOMIENIE PDF

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PDF

Dotyczy: postępowania pod nazwą „ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DPS
ORUNIA”

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE PDF

 

Ogłoszenie o zmówieniu usługi.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

„ ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DPS ORUNIA”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022