WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „BLIŻEJ SIEBIE”

W dniu 10 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie komisji Konkursu Plastycznego „Bliżej siebie”.

Komisja w składzie:

Przewodniczący:  p. Maciej Siemoński – artysta plastyk

Anna Urban

Jadwiga Domaszewicz – Tyburska

Jury po przejrzeniu nadesłanych prac dokonało wyboru i przyznało nagrody:

I miejsce – p. Stefan Szypulski za pracę pt. „Rafa Koralowa” (Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces ŚDS Nowiny Gdańsk)

II miejsce – p. Monika Chmiel za pracę pt. „Glonojad – Glonek” ( ŚDS ul. Reja 34 b Gdańsk)

III miejsce – p. Zdzisław Tichonow za pracę pt. „Przygoda na morzem” (Dom Pomocy Społecznej Rokocin).

         Jury przy wyborze kierowało się zgodnością tematu pracy z tematem konkursu, różnorodnością zastosowanych technik oraz autentycznością wypowiedzi artystów amatorów .

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!