UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ZŁOTYCH I SREBRNYCH MEDALI PREZYDENTA RP

Dziesiąta edycja imprezy integracyjnej „Bliżej siebie” zbiegła się z uroczystością wręczenia złotych i srebrnych medali Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnią służbę zasłużonym pracownikom Domu Pomocy Społecznej.  Wręczenia medali dokonał Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w obecności Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  Katarzyny Stanulewicz oraz Z-cy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Marleny Jasnoch.

BLIŻEJ SIEBIE