Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Dz.U. 2012 poz. 964