WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „BLIŻEJ SIEBIE” – „ŚWIAT W KALEJDOSKOPIE”

Jury po przejrzeniu nadesłanych prac dokonało wyboru i przyznało nagrody:

I miejsce –  p. Małgorzata Murczyńska za pracę pt. „Po zachodzie” (ŚDS Fundacja Marcus ul. Burzyńskiego 1 Gdańsk)

II miejsce – p. Ewa Gierszewska  za pracę pt. „Świat w kalejdoskopie” ( ŚDS ul. Armii Krajowej 55a/1 Tczew)

III miejsce – p. Anna Szenrok za pracę pt. „Barwny widok” (WTZ Fundacja „Żyć Godnie” ul. Dębowa 4 Kolnik).

Jury przy  wyborze kierowało się zgodnością tematu pracy z tematem konkursu, różnorodnością zastosowanych technik oraz autentycznością wypowiedzi artystów amatorów .