POZAPOZY

🏆🥈🎊🎭
Mamy to! W XVII Festiwalu Integracji Artystycznym „POZAPOZY” organizowanym przez Gdańską Fundacje Dobroczynności nasza grupa teatralna „Kworce” zdobyła podium, zajmując II miejsce! Już samo wzięcie udziału w Festiwalu było dla nas zaszczytem. Konkurencja była ogromna. Odgrywane przez inne grupy spektakle poruszyły nasze serca. Cieszymy się więc tym bardziej, że również udało nam się poruszyć serce Innych „Legendą o Annie i Jakubie”, czyli jedną z najpiękniejszych legend o miłości. Serdecznie gratulujemy Terapeutom: Izabelli Nowak-Lipeckiej (reżyseria), Marcie E. Gałuszce (scenariusz), Adrianowi Zasadzie (muzyka) i całemu Zespołowi Terapeutycznemu. Przede wszystkim gratulujemy naszym najwspanialszym na świecie Aktorom, bo to dzięki Wam sztuka staje się…żywa! Dziękujemy!