Kworce na Przeglądzie Teatralnym „MASSKA 2018”

     MASSKA to otwarty projekt kulturalny, w którym biorą udział artyści z niepełnosprawnościami, teatry młodzieżowe i niezależne, co nadaje wydarzeniu charakter integracyjny. Przegląd to również konfrontacja naszych wyobrażeń o osobach z niepełnosprawnościami – artystach, którzy często funkcjonują poza głównym nurtem życia społecznego.

     Nasza grupa teatralna KWORCE wystąpiła podczas trzeciego dnia przeglądu i przedstawiła fragment nowej sztuki „ Co innego cebula”. Publiczności bardzo podobała się otwarta forma prezentacji i nagrodzono nas gromkimi brawami.
2018-12-05Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bo dzięki temu mieliśmy możliwość “wymiany myśli, doświadczeń, rozmów, wspólnego świętowania obecności w świecie teatru, a przede wszystkim celebracji życia, tego które niosą spektakle i tego tu i teraz.”