Kontrole w DPS w 2014

Kontrole w DPS w 2014r

L.p Jednostka kontrolująca Przedmiot kontroli Data kontroli
1. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola stanu sanitarno-higienicznego 08.05.2014r.
2. Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Kontrola problemowa – standard świadczonych usług 28.05-30.05.2014r.
3. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe Wydział Rodzinny i Nieletnich Warunki lokalowe i kadrowe, legalność pobytu, dokumentacja medyczna i socjalna, przestrzeganie praw osób przebywających, współpraca z opiekunami prawnymi i sądem za I półrocze 2014r. 06.06.2014r.
4. Urząd Miejski w Gdańsku Biuro Zamówień Publicznych i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku Prawidłowość udzielenia zamówień na świadczenie usług gastronomicznych w roku 2013 i 2014 21.11.2014r.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku Kontrola problemowa – funkcjonowanie DPS, zapewnienie obowiązującego standardu świadczonych usług oraz w zakresie finansowym. 01.12-19.12.2014r.
6. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola stanu sanitarno-higienicznego w filii Cieplewo 08.12.2014r.
7. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe Wydział Rodzinny i Nieletnich Warunki lokalowe i kadrowe, legalność pobytu, dokumentacja medyczna i socjalna, przestrzeganie praw osób przebywających, współpraca z opiekunami prawnymi i sądem za II półrocze 2014r. 30.12.2014r.