IV Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne Fot.ON

fot-on

   Biennale Fotograficzne Fot.ON organizowane jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz  pracowników  i wolontariuszy podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy fotografują osoby niepełnosprawne podczas zajęć terapeutycznych, różnorakich spotkań i wyjazdów.

     17 listopada 2016 r. mieszkańcy Domu uczestniczyli   w gali konkursu, która  odbyła się w Galerii Bałtyckiej. Wzięli w niej udział laureaci, którym wręczono nagrody.

   Fotografia wykonana  przez pana Adriana Zasadę, który prowadzi zajęcia fotograficzno – komputerowe w naszym Domu, zdobyła wyróżnienie w kategorii  pracowników i wolontariuszy podmiotów  działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy fotografują osoby niepełnosprawne w czasie życia codziennego (zajęcia terapeutyczne, spotkania okolicznościowe, wyjazdy itp.). Gratulujemy!!!