II Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych

gdynia

II Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych

„Nasz Dom Nasze Życie”– artystyczne spotkania osób niepełnosprawnych.

24 października  zespół muzyczny Grolle reprezentował nasz Dom na Gali  II Pomorskiego Festiwalu Małych Form Artystycznych, która odbyła się w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Do uczestnictwa w II Pomorskim Festiwalu Małych Form Artystycznych „Nasz Dom – Nasze Życie” zostaliśmy zaproszeni przez Fundację Słoneczna Jesień oraz  Dom Pomocy Społecznej w Gdyni. Celem projektu było inspirowanie do podjęcia aktywności artystycznej i integracji osób niepełnosprawnych z województwa pomorskiego. Uczestnicy projektu zostali zobowiązani do przygotowania   krótkiej formy multimedialnej oraz występu scenicznego obrazującego życie codzienne w kontekście jednej z cnót  „ Solidarność”, „Miłość”, „Odpowiedzialność”, „Nadzieja”. W przeglądzie udział wzięły domy pomocy społecznej w Damaszce, Gniewie, Kwidzynie,  Stegnie, Gdyni , Dzienny Dom Pomocy w Gdyni, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni oraz nasz Dom.

Przygotowana przez nas prezentacja tj. film pt. „ Solidarność w Naszym Domu” oraz występ zespołu muzycznego Grolle, który był podkładem do projekcji filmu została nagrodzona przez festiwalowe jury pierwszą nagrodą w kategorii „Solidarność”.  

Dziękujemy organizatorom za niezwykłe spotkanie i możliwość uczestnictwa w projekcie.