Kontrole

Kontrole w DPS w 2015r

  L.p Jednostka Kontrolująca Przedmiot kontroli Data kontroli 1 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola stanu sanitarno-higienicznego 22.01.2015r. 2 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Przestrzeganie przepisów BHP 25.05.2015r. 3 Sąd Rejonowy Gdańsk Południe Wydział Rodzinny i Nieletnich Warunki lokalowe i kadrowe, legalność pobytu, dokumentacja medyczna i socjalna, przestrzeganie praw osób przebywających, współpraca z opiekunami prawnymi i … Continue reading Kontrole w DPS w 2015r

Posted in bip, Kontrole | Leave a comment

Kontrole w DPS w 2014

Kontrole w DPS w 2014r L.p Jednostka kontrolująca Przedmiot kontroli Data kontroli 1. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola stanu sanitarno-higienicznego 08.05.2014r. 2. Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Kontrola problemowa – standard świadczonych usług 28.05-30.05.2014r. 3. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe Wydział Rodzinny i Nieletnich Warunki lokalowe i kadrowe, legalność pobytu, dokumentacja medyczna … Continue reading Kontrole w DPS w 2014

Posted in bip, Kontrole | Leave a comment