XII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „PIękna nasza Polska cała”

         

Fstiwal patrotyczny

        Nasza muzyczna wizytówka – zespół Grolle został zaproszony do udziału w Festiwalu Pieśni Patriotycznej, organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej, działające przy Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 w Gdańsku. Jednym z celów imprezy jest utrwalanie i upowszechnianie polskich pieśni patriotycznych oraz kształtowanie tożsamości narodowej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Festiwal organizowany był już po raz dwunasty i  przyczynia się do popularyzowania tychże pieśni, rozwijania właściwych postaw obywatelskich i wrażliwości ludzi, prezentowania dorobku artystycznego osób z niepełnosprawnością oraz wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie rozpowszechniania śpiewu. Dodatkowym walorem był udział środowisk kombatanckich i stowarzyszeń seniorów, co nadało temu wydarzeniu charakter spotkania międzypokoleniowego.

Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia za rok!