X DZIEŃ GODNOŚCI – JEZIORANY 09/05/2017

     Nasz Dom otrzymał w tym roku zaproszenie na X DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, organizowany cyklicznie przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNO-SPRAWNYCH działające przy DPS w Jezioranach. Miejscem wydarzenia była hala OSiR, na program składały się m.in. występy artystyczne, konkurencje sportowe oraz zabawa taneczna, a całość przebiegła w atmosferze spontanicznej radości i nieskrępowanej integracji.