OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że poszukuje kandydatów do pracy

 1. stanowisko pracy: OPIEKUN,
 2. wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy (praca zmianowa w godz. 7:00-19:00, 19:00-7:00)
 3. rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony,
 4. miejsce wykonywania pracy : DPS ul. Starogardzka 20 Gdańsk
 5. ilość wolnych stanowisk : 1
 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. a)   obywatelstwo polskie,
 2. b)   nieposzlakowana opinia,
 3. c)   wykształcenie: min.  średnie preferowane policealne o profilu : opiekun w domu pomocy społecznej lub opiekun medyczny, wyższe pedagogiczne,
 4. d) doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania wykształcenia średniego mile widziany staż pracy na stanowisku opiekun,
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. a)   umiejętność pracy w zespole,
 2. b)   sumienność, uczciwość, samodzielność,
 3. c)   umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi,
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

– działanie zgodne z zasadami postępowania psychoterapeutycznego poprzez aktywizację

       społeczną mieszkańca,

– wsparcie opiekuna w procesie leczniczym, rehabilitacyjnym mieszkańców Domu,

– pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,

– wspieranie mieszkańca i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów,

– wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych.

 1. Wymagane dokumenty:

CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

 1. Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul. Starogardzka 20 80-058 Gdańsk w godz. od 7.00 do 15.00  lub przesłać na adres Domu lub adres  

e-mail: sekretariat@dpsorunia.pl

Osoba do kontaktu: Anna Urban 58309-49-31