Kontrole w DPS w 2015r

 

L.p Jednostka Kontrolująca Przedmiot kontroli Data kontroli
1 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola stanu sanitarno-higienicznego 22.01.2015r.
2 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Przestrzeganie przepisów BHP 25.05.2015r.
3 Sąd Rejonowy Gdańsk Południe Wydział Rodzinny i Nieletnich Warunki lokalowe i kadrowe, legalność pobytu, dokumentacja medyczna i socjalna, przestrzeganie praw osób przebywających, współpraca z opiekunami prawnymi i sądem za I półrocze 2014r. 02.06.2015r.
4 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola stanu sanitarno-higienicznego w filii Cieplewo 05.06.2015r.
5 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola pionu żywienia w filii Cieplewo 28.08.2015r.