PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORUNIA

201707241650Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIK NR 9 PROJEKTY BUDOWLANE

Opis budynek główny

Opis budynek hotelowy

opis do projektu – segment B

OPIS DPS BUDYNEK GŁÓWNY

OPIS DPS BUDYNEK HOTELOWY

OPIS

Parter budynek hotelowy

Piętr budynek hotelowy

Piwnica budynek główny

Plan sytuacyjny

RYS 4

RYS 5

RYS 6

rys. nr 1. rzut przyziemia, inwentar.

rys. nr 1. rzut przyziemia

rys. nr 2. rzut parteru, inwentar.

rys. nr 2. rzut parteru

rys. nr 3. rzut piętra, inwentar.

rys. nr 3. rzut piętra

rys. nr 4. przekrój A – A

rys. nr 5. roboty rozbiórkowe

rys. nr 6. rzut przyziemia, proj.

rys. nr 7. rzut parteru, proj.

rys. nr 8. rzut piętra, proj.

rys. nr 9. przekrój I – I, proj.

rys. nr 10. zestawienie drzwi, proj.

rys. nr 11. rzut przyziemia, aranżacja

rys. nr 12. rzut parteru, aranżacja

rys. nr 13. rzut piętra, aranżacja

rys. nr 14. widok pom. nr 01, aranżacja

rys. nr 15. widok pom. nr 1.1,1.2,1.3, aranżacja

rys. nr 16. widok pom. nr 2.1,2.2,2.3, aranżacja

Starogardzka B – PW-2

str tyt Remont budynek hotelowy

str tyt Remont łazienek budynek główny

STR TYT

ZESTAWIENIE URZADZEŃ SANITARNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 10 PRZEDMIARY ROBÓT

DPS Łazienka nr 1 piwnica SANIT PRD

DPS Łazienka nr 2 piwnica SANIT PRD

DPS trzy łazienki w budynku hot PRD

przedmiar DPS 3 łazienki bud główny

przedmiar DPS 3 łazienki bud hotelowy

PRZEDMIAR SANITARIATY segment B

sanitarne segment B przedmiar

Starogardzka B-przedmiar

ZAŁĄCZNIK NR 11 STWIOR

201706091117

DPS łazienki seg B SST

Starogardzka B – ST