Wykaz prowadzonych rejestrów

Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej

L.p. Nazwa rejestru lub ewidencji Gdzie się znajduje
1 Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej Kadry
2 Rejestr umów zawartych przez DPS Administrator
3 Rejestr kontroli Kadry
4 Rejestr delegacji Kadry
5 Rejestr znaczków pocztowych (przychód i rozchód) Kadry
6 Rejestr biletów jednorazowych ( przychód i rozchód) Kadry
7 Rejestr szkoleń BHP Inspektor ds. bhp
8 Rejestr wypadków przy pracy Rejestr wypadków przy pracy
9 Rejestr zwolnień lekarskich Kadry
10 Wykaz czasu pracy Kadry
11 Rejestr osób zapoznanych z ryzykiem zawodowym Inspektor ds. bhp
12 Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania  danych osobowych Kadry
13 Książka przesyłek listowy Kadry
14 Rejestr kart drogowych samochodu służbowego Administrator
15 Rejestr zamówień publicznych Administrator
16 Rejestr druków ścisłego zarachowania Księgowość- kasa
17 Rejestr pieczątek w użyciu Kadry
18 Księgi inwentarzowe Administrator
19 Księgi obiektu budowlanego Administrator
20 Rejestr osób narażonych na czynniki rakotwórcze(mutagenne) Inspektor ds. bhp
21 Książka materiałów konserwatora Administrator
22 Rejestr chorób zawodowych Inspektor ds. bhp
23 Księgi inwentarzowe depozytowe Pracownik socjalny
24 Rejestr depozytów Pracownik socjalny
25 Zeszyty ewidencji leków Dz. opiekuńczy
26 Rejestr zamawianych pampersów Kier. Dz. opiekuńczy
27 Rejestr zamawianych sprzętów ( refundowany NFZ) Kier. Dz. opiekuńczy
28 Rejestr nadgodzin Kadry
29 Rejestr zleceń dermatologicznych Dz. opiekuńczy
30 Rejestr napadów epileptycznych Dz. opiekuńczy
31 Rejestr szkoleń stanowiskowych dz. opiekuńczego Kier. Dz. Opiekuńczego
32 Rejestr zastosowania przymusu bezpośredniego Dz. Opiekuńczy
33 Rejestr zleceń stałych Dz. Opiekuńczy
34 Ewidencja ruchu mieszkańców Dz. Opiekuńczy
35 Rejestr szkoleń pracowników Kadry
36 Rejestr aktywizacji zawodowej mieszkańców Dz. Opiekuńczy
37 Rejestr upoważnień Dyrektor