Rozporządzenia

Uchwała Nr 1276 Rady Miasta Gdańska z dnia 2014-06-26

Uchwała Nr 1276 Rady Miasta Gdańska z dnia 2014-06-26 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku. PDF

Posted in bip, Rozporządzenia | Leave a comment

Uchwała Nr LII/1794/06 Rady Miasta Gdańska

Uchwała Nr LII/1794/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku. R_2006_04_01_1794

Posted in bip, Rozporządzenia | Leave a comment

Rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586

Posted in bip, Rozporządzenia | Leave a comment

Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Posted in bip, Rozporządzenia | Leave a comment

Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. 2012 poz. 964

Posted in bip, Rozporządzenia | Leave a comment