Załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Godziny urzędowania:

– placówka czynna całą dobę

– administracja od pon. do pt. w godz. 7.00-15.00

W Domu Pomocy Społecznej załatwianie i przyjmowanie spraw odbywa się zgodnie z postanowieniami :

– Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego                                  (t.j. Dz.U. z  2013r. poz. 267 ze zm.)

– Zarządzenia Nr 12/12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Starogardzka 20 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji określającej czynności kancelaryjne oraz zasady działania składnicy akt w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Starogardzka 20 oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu. Przychodząca korespondencja rejestrowana jest w Dzienniku Korespondencji , a następnie przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością.

Dyrektor przyjmuje interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godz . od 10.00 do 13.00.