Budżet i majątek

Budżet Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni na dzień 01.01.2021r. na podstawie Uchwały Nr XXXI/793/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2010r.:

Dom Pomocy Społecznej: 6 687 541,00
Środowiskowy Dom Samopomocy: 371 539,00

 

Majątek brutto Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni na dzień 01.01.2021r.:

Środki trwałe: 4 290 848,54
Pozostałe środki trwałe: 1 409 098,08
Wartości niematerialne i prawne: 33 645,19