Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 11432-2016 z dnia 2016-01-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu przez Wykonawcę posiłków na rzecz Zamawiającego na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem. W Domu Pomocy Społecznej zwanym dalej Domem przebywa...
Termin składania ofert: 2016-01-26

Numer ogłoszenia: 8187 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11432 - 2016 data 18.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej, ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3094931, fax. 058 3094931.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: