Informacje podstawowe

Dom Pomocy Społecznej

80-058 Gdańsk

ul. Starogardzka 20

tel./fax 58/309 49 31

e-mail: sekretariat@dpsorunia.pl

strona internetowa: www.dpsorunia.pl

REGON: 000294527

NIP : 583 21 23 916