Kierownictwo i organizacja DPS

DYREKTOR

Barbara Witerska

Tel. 58 309 49 31

e-mail: sekretariat@dpsorunia.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Główna Księgowa: Olga Kruczyńska

Tel. 58 309 47 31

e-mail: ksiegowosc@dpsorunia.pl

DZIAŁ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY

Kierownik Działu: Anna Urban

Tel. 58 309 49 31

e-mail: sekretariat@dpsorunia.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Administrator: Piotr Stec

Tel. 58 309 49 31

e-mail: sekretariat@dpsorunia.pl

KADRY/SEKRETARIAT

Tel. 58 309 49 31

e-mail: sekretariat@dpsorunia.pl

PRACOWNIK SOCJALNY

Tel. 58 309 49 31

e-mail: sekretariat@dpsorunia.pl

DYŻURNA PILĘGNIARKA

Tel. 58 309 47 61

e-mail: pielęgniarki@dpsorunia.pl

FILIA CIEPLEWO

80-031 Łęgowo – Cieplewo

ul. Zielona 28

Koordynator: Zbigniew Szykuła

Tel. 58 683 76 15

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Koordynator: Joanna Wąsowicz

Tel. 58 301 08 88

e-mail: sds@dpsorunia.pl