Budżet i majątek

Budżet DPS na dzień 01.01.2016

Budżet  Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni na dzień 01.01.2016r. na podstawie Uchwały Nr XVII/502/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2015r.: Dom Pomocy Społecznej: 5 107 330,00 Środowiskowy Dom Samopomocy: 272 030,00

Posted in bip, Budżet i majątek | Leave a comment

Majątek DPS na dzień 01.01.2016

Majątek  brutto  Domu  Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni na dzień 01.01.2016r.: Środki  trwałe: 3 387 370,49 Pozostałe środki trwałe: 1 073 606,60 Wartości niematerialne i prawne: 19 180,25

Posted in bip, Budżet i majątek | Leave a comment